Roller og rettigheder i Nexus

Rettighederne i Nexus er opdelt i 2 uafhængige funktioner: Rettighed til at få adgang til borgeren og rettighed til at se eller redigere i borgers data. Kort sagt:
1: Hvilke borgere har du adgang til – og
2: Hvad kan du på disse borgere.

 1. Rettigheder til at få adgang til borger afhænger af, hvilke organisationer medarbejderen er tilknyttet. For at kunne se en borger i Nexus, skal både borger og medarbejder være tilknyttet samme organisatoriske enhed. Medarbejderne skal dermed have ret til de organisatoriske enheder, hvor de skal udføre arbejde.
  I medarbejderens overblik i Nexus vises udvalgte data for alle de borgere, medarbejderen har rettighed til at tilgå – og derfor er det - for at bevare overblikket - nødvendigt at begrænse adgangen så meget, som den daglige drift tillader det.
  Hvis en medarbejder kun sjældent afløser i et andet organisatorisk område, kan planlægger eller gruppe/teamleder midlertidigt tildele medarbejderen relevant distrikt.

Kun få medarbejder har rettighed til at fremsøge alle borgere uanset organisationstilknytning samt oprette nye borgere. Det gælder f.eks. sygeplejersker, der akut skal kunne betjene alle borgere døgnet igennem.
Hvis det er en borger, der fortsat skal have hjælp af kommunen, er det vigtig, at borgeren bliver tilknyttet relevant organisation.

 1. Rettighed til at se eller redigere borgers data afhænger af, hvilken rolle man er tildelt i Nexus. I oversigten ”Rolle-matrix” er en oversigt over de enkelte roller, og hvilke rettigheder, der ligger i disse.

  I ”Rolle-matrix” er rettighederne grupperet i hovedområder. Det betyder, at rollen har ret til nogle eller alle elementer under gruppen.
  Eks. har rollen ”SSH Fritvalg” skrive-rettighed til målinger. Der er dog kun ret til udvalgte målinger, da eks. TOBS-måling udelukkende udføres af sygeplejersker.
  Hvis I er i tvivl om rollers rettighed til nogle udvalgte skemaer, handlingsanvisning, målinger eller lign., kan I kontakte Nexussupport.
 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk