Introbrev til Læringspakke 5

Brugernes læringsmål

  • Opnå kendskab til den grundlæggende opbygning af KMD Nexus (menuer, visningsområder m.m.
  • Opnå kendskab til, hvordan vi arbejder med FSIII i Nexus
  • Forstå formålet med at relatere FSIII-elementerne i Nexus
  • Være i stand til at anvende de funktioner, der er mest nødvendige for den enkelte medarbejdes arbejde.


Pakkens indhold:

Indhold målrettet læringsteams

Navn Type Varighed Obligatorisk
1. Introbrev til læringspakke 5 Dokument   Ja

 

Indhold målrettet slutbrugerne

Navn Type Varighed Målrettet Obligatorisk
2. Sådan virker Nexus E-læring 5:30 Alle Ja
3. Funktionsevnetilstande E-læring 8:30 Alle Ja
4. Helbredstilstande E-læring 5:30 Alle Ikke for SSH
5. Sundhedslovsindsatser E-læring 6:00 Sypl, SSA og træningsterapeuter Ja - for faggrupperne
6. Planlægning E-læring 12:00 Planlæggere Ja - for faggrupperne
7. Medicin - forbered medicinhåndtering, FMK-tilknytning E-læring 5:15 Sypl og SSA Ja - for faggrupperne
8. Medicin - FMK og lokale ordinationer E-læring 8:00 Sypl og SSA Ja - for faggrupperne
9. Medicin - dispensering og bestilling E-læring 7:00 Sypl og SSA Ja - for faggrupperne
10. Medicin - administration E-læring 4:00 Alle i plejen Ja - for faggruppen
11. Stamdata og generelle oplysninger E-læring 6:30 Alle Ja
12. Opret borger E-læring 5:00 Sypl og træningsvisitation Ja - for faggrupperne
13. Opfølgning E-læring 6:30 Alle Ja
14. Sagsstyring E-læring 9:30 Visitatorer og hjælpemiddelterapeuter Ja - for faggrupperne
15. Nexus Mobil E-læring 9:00 Alle udekørende Ja - for faggrupperne
16. Faglig planlægning E-læring 12:00 Alle udførere Ja
17. Servicelovsindsatser E-læring 8:30 Visitatorer og hjælpemiddelterapeuter Ja - for faggrupperne
18. Servicelovsindsatser - plejecenter E-læring 7:00 Myndighedsmedarbejdere på plejecentre Ja - for faggrupperne
19. Planlægning - leverandører af praktisk hjælp E-læring 10:30 Private leverandører af praktisk hjælp Ja - for målgruppen
20. Planlægning - leverandører af personlig pleje E-læring 11:00 Private leverandører af personlig pleje Ja - for målgruppen
21. Kommunikation - visitator E-læring 4:00 Visitatorer Ja - for faggruppen
22. Kommunikation - udfører E-læring 5:00 Sypl og SSA Ja - for faggrupperne
23. Aftaler med ydelser E-læring 5:00 Træningsvisitatorer, træningsterapeuter, forebyggende medarbejdere og dagcentermedarbejdere Ja - for faggrupperne
24. Skemaer E-læring 5:00 Alle Ja
25. Luk borger E-læring 5:30 Planlæggere, myndighedsmedarbejdere, træningsterapeuter Ja - for faggrupperne

Tidsramme for den samlede læringspakke:
For medarbejdere i læringsteams: Inden deltagelse i undervisning (så vidt et er muligt ift. ikke færdige e-læringsmoduler)

For medarbejdere, der skal indgå i pilot: 23/11 2018 til 13/1 2019

For øvrige medarbejdere: 23/11 til 17/2 2019


 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk