Anbefalinger til opsætning af brugerprofil i Nexus

Nedenstående er vores anbefalinger til standard visninger i Nexus.

 

  Visning på tværs (ved åbning af Nexus) Borgervisning (ved åbning af borger)
Funktion Default Egen opsætning Default Egen opsætning
Dagcenter Borgerliste Borgerliste dagcenter Medicin Aktuel medicin
Forebyggere Overblik Forebyggende hjemmebesøg Overblik Forebyggende hjemmebesøg
Hjælpemidler Overblik Hjælpemidler Nord/Syd Overblik Hjælpemidler - "fagområde"
Køkken/Madservice Overblik Køkken/Madservice - -
Leder/administrativ udfører Overblik Ledere - udførere Plan Faglig planlægning
Myndighed sekretariat Overblik Administrative medarbejdere Myndighed Plan Tilstande
Neurorehablitering Borgerliste Borgere Neurorehabilitering Overblik Neurorehabilitering
Planlægger Overblik Planlægger Fritvalg/Sygepleje Kalender Kalender 7 dage
Privat leverandør - Fysioterapi Borgerliste Egne Plan Faglig planlægning
Privat leverandør - Personlig Borgerliste Egne Plan Faglig planlægning
Privat leverandør - Praktisk Borgerliste Egne Plan Faglig planlægning
SSA - Fritvalg Overblik Sygeplejersker/SSA Plan Faglig planlægning
SSA - Plejecenter Overblik Sygeplejersker/SSA Plan Faglig planlægning
SSA/Sypl - Midlertidig plads Overblik Sygeplejersker/SSA Plan Faglig planlægning
SSH - Plejecenter Overblik Plejecenter SSH Plan Faglig planlægning
Sygepleje Overblik Sygeplejersker/SSA Plan Faglig planlægning
Træning Overblik Træning  Plan Faglig planlægning
Visitation hjemmehjælp/sygepleje Overblik Visitation Plan Tilstande
Visitation - Træning Overblik Træning visitation Plan Tilstande

 

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk