Vejledning til oprydning i afdelingstilknytning

 

  Udarbejdet/revideret: 12. april 2018
Revideres: Dato rev
Ansvarlig: IT-ældreplejen

Målgruppe:

Gruppeledere på Ældre- og sundhedsområdet

Formål/mål:


Denne vejledning henvender sig til læringsteamets lederniveau og beskriver 2 forudsætninger, der skal være på plads, inden der kan laves kvalificeret opfølgning af medarbejdernes anvendelse af e-læringsmaterialet.
Selve opfølgningen i e-læringsportalen er beskrevet i videoen ”E-læring opfølgning”.

1. korrekt angivelse af afdeling

Pr. mail har I fået tilsendt Excel-udtræk fra MiniAdmin over de medarbejdere, der er tilknyttet jeres område.

Listen skal gennemgås og kontrolleres med følgende fokus:

  • Alle de medarbejdere du er ansvarlig for, skal være på listen.
    Markér de medarbejdere du er ansvarlig for med et kryds i kolonnen ”Min medarbejder”.
    Ring til Caresupport, hvis du mangler en medarbejder på din liste.
  • Medarbejderen står med korrekt afdeling i kolonnen ”department”
    Hvis afdelingen ikke er korrekt, anføres den korrekte afdeling i kolonnen ”Ny afdeling”.

Listen kontrolleres hurtigst muligt og returneres caresupport@kalundborg.dk, der foretager evt. rettelser i medarbejdernes afdeling. Såfremt der er ændringer, får du en tilbagemelding, så snart ændringerne er lavet.

 

2. Medarbejderen skal logge på e-læringsportalen

Når en medarbejder står med korrekt afdeling, skal der efterfølgende logges på e-læringsportalen, så info om afdeling hentes med ind i portalen.

Det kan ske ved blot at åbne et af de publiserede e-læringsmoduler. Når alle medarbejdere har været logget på e-læringsportalen med korrekt afdelingsangivelse, er du klar til at lave opfølgning i e-læringsportalen.

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk