Vejledning - udskiftning af iPads

I forbindelse med udskiftningen af iPads, er der indgået en aftale om salg af de gamle enheder. For at opretholde en så høj pris på enhederne som muligt, er der nogle forhold, I som superbrugere er ansvarlige for at sikre i forbindelse med indsamlingen.

Klargøring og aflevering af gamle enheder
De gamle enheder skal klargøres, inden de afleveres til Caresupport. Klargøringen består af følgende:

 • Udmelding af enheden i iCloud

Se nedenfor

 • Nulstilling
  Når enheden er udmeldt af iCloud, skal den nulstilles. Du kan se i videoen "Nulstilling af iPad", hvordan det gøres.
 • Udskiftning af SIM-kort (iPad Air og Air2)
  For iPad Air og Air2 kan SIM-kortet genanvendes i den nye iPad. Se i videoen "Klargøring af iPad", hvordan det gøres.
 • Flytning af abonnement (iPad 4)
  For iPad 4 (kun plejecentre) kan SIM-kortene ikke genanvendes. Abonnementerne skal derfor flyttes til nye SIM-kort.
  Dette foregår ved, at der aftales en dato med Caresupport, hvor I har sørget for, at alle iPads er indsamlet. På dagen kommer Caresupport ud til jer, flytter abonnementerne og medtager de gamle enheder.
 • Pakning
  Enhederne kan pakkes i de samme papkasser, de nye enheder leveres i. Da prisen er afhængig af enhedens stand, indleveres enhederne med påsat Griffin Cover. På den måde minimeres risikoen for skader ifm. transport og håndtering.

Kabler og opladere kan enten pakkes særskilt eller sammen med enhederne.

 • Aflevering af de gamle enheder foregår på Holbækvej 141 efter forudgående aftale med Caresupport.

iCloud
Enheden må IKKE være indmeldt i iCloud. Hvis dette er tilfældet, er enheden værdiløs og vi får kr. 0,- for den, når vi sælger den.
I skal derfor sikre, at enheden er udmeldt af iCloud. Dette gøres bedst med det samme brugeren afleverer den, og mens I har brugeren ved siden af jer, da koden til det anvendte Apple-ID skal indtastes.
Vores erfaring siger, at dette er tidskrævende opgave da en del medarbejdere ikke kan huske koden til deres apple-ID. Da det ikke altid er medarbejderen selv, der har stået for indmeldingen, men derimod deres barn, mand eller andre, er det end ikke sikkert de ved, hvad apple-ID er.
I kan med fordel påbegynde denne del med det samme - også inden enhederne reelt indsamles.

I videoen "Log ud af iCloud" kan I se, hvordan man melder en enhed ud af iCloud.

Vi ved på forhånd, at en del af enhederne er indmeldt med et af nedenstående Apple-ID.

Apple-ID

Kode

marh@kalundborg.dk

Kalundborg1

elae@kalundborg.dk

Kalundborg1

inch@kalundborg.dk

Kalundborg5

leto@kalundborg.dk

Tofte1234

Opladere og kabler
Oplader og kabel skal afleveres sammen med enheden. Hvis dette ikke medfølger, får vi en betydelig reduktion i prisen, så det er vigtigt, at der medfølger et originalt sæt kabel/oplader med alle enheder.

Afhentning af nye enheder
De nye enheder kan afhentes gruppevis (efter forudgående aftale med Caresupport) på Holbækvej 141.
Enhederne kan også leveres (efter forudgående aftale med Caresupport). Der vil være mulighed for levering d. 26/1, d. 29/1 samt d. 30/1 morgen og eftermiddag. Vi booker tiderne efter først-til-mølle. Der skal være en repræsentant for læringsteamet til stede til at modtage enhederne.
Områderne er selv ansvarlige for at fordele enhederne mellem de enkelte grupper.
Den overordnede fordeling er således:
IP Nord: 300 stk.
IP Syd: 400 stk.
KDE: 170 stk.
Visitationsenheden: 40 stk.
Enhederne er klar til udlevering fra d. 24. januar.

Excelark
Pr. mail har I modtaget en oversigt over de enheder, vi har registreret i jeres område. Det er disse enheder, I skal indsamle fra medarbejderne.
I oversigten fremgår det, hvorvidt de enkelte enheder er iPad 4, iPad Air eller iPad Air2.
Hvis I støder på uoverensstemmelser mellem oversigten og virkeligheden, skal I kontakte Caresupport. Det kan f.eks. være:

 • Enheder, der ikke optræder på jeres oversigt, men som indleveres af en medarbejder
 • Enheder, der optræder på jeres oversigt, men anvendes af en medarbejder, der ikke længere er i jeres område/er fratrådt.

Oversigten indeholder desuden 2 kolonner, som I kan bruge til at skabe overblik over de enheder I indsamler.
Kolonnen "Afleveret" markeres, når medarbejderen har afleveret enheden til jer.
Kolonnen "Gjort klar til afsendelse" markeres, når enheden er 100% klargjort jf. afsnittet om "Klargøring og aflevering af gamle enheder".

Deadline
Deadline for aflevering af de gamle enheder er fredag d. 23. februar. Vi vil få en væsentlig reduktion i prisen for, såfremt denne deadline ikke overholdes. Det er derfor afgørende nødvendigt, at vi bliver færdige med udskiftningen indenfor deadline.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk