Læringspakker - foreløbig udrulningsplan

Læringspakke

Udsendelse

Deadline

Indhold

Læringspakke 1

Uge 4

23/2 2018

 • Introbrev med læringsmål
 • Leasede iPads - nye retningslinjer
 • Vejledning vedr. udskiftning af iPad.
 • Vejledning vedr. opsætning af nye enheder
 • Info om muligheder og begrænsninger på de nye iPads

Læringspakke 2

Uge 10

13/4 2018

 • Intro til e-læring
 • E-læringsvideo vedr. IT sikkerhed

Læringspakke 3

Uge 16

25/5 2018

 • Fælles Sprog 3 - introduktion til metoden
 • Tidsplan for implementering af Cura og Fælles Sprog 3 som dokumentationsmetode

Læringspakke 4

Uge 22

29/6 2018

 • Fælles Sprog 3 - fortsat
 • Vejledning til oprydning i Care

Læringspakke 5

Uge 47

23/11 2018

 • E-læring til Nexus - intro til grundlæggende funktioner i systemet
 • Oprydning i Care - fortsat

Læringspakke 6

Uge 2

11/1 2019

 • E-læring til Nexus - forberedelse til "Go Live"
 • Fortsat oprydning i Care

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk