iPad service og support

Der er indgået aftale om udvidet garanti og All-risk dækning på de iPads, der anvendes i den integrerede pleje, KDE og i Visithjælp.

Alle skader på enhederne, der ikke er påført bevidst, vil være dækket af disse aftaler. Det samme gælder evt. fejl, der måtte opstå i den periode vi leaser enhederne.

Oprettelse af servicesag
Fejl og reparationer af iPads håndteres af hhv. ADmire ApS og Care1 - alt afhængig af, hvornår enheden er leaset. Det er superbrugerne, der er ansvarlige for indmelding af fejl og reparationer via portal.admire.dk og repair.care1.dk.

I videoen "Bestilling af reparation" kan du se, hvordan en servicesag oprettes hos admire og i denne vejledning, hvordan en servicesag oprettes hos Care1.

Ved oprettelse af servicesager, skal du kende serienummeret på den iPad sagen omhandler. Videoen "Find serienr." viser, hvordan du kan finde serienummer på en iPad på 2 forskellige måder.

Hvis en enhed ombyttes
Hvis en enhed ikke kan repareres og ombyttes til en ny, skal du oprette en sag i IT Serviceportalen - under Nexus (Kun Plejen) og vælge den sagstype, der hedder "Ipad (ind/udmeldelse)

Hvis en enhed bortkommer
Hvis en enhed bortkommer (bliver stjålet, glemt eller andet), skal dette indmeldes 2 steder. Dels til ADmire og Care1 og dels telefonisk til Nexus-support. Dette for at sikre, at telefonabonnementet spærres samt at enheden fjernes fra vores egne registreringer.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk