Tildeling af ekstra organisation til bruger

Denne funktion er tildelt planlæggere og gruppe/teamledere.

Log på Nexus og gå i administration – menupunktet ”Organisationer, brugere og sikkerhed

Vælg fanebladet ”Brugere”. Udsøg og vælg bruger

Sæt flueben ud for den organisatoriske enhed, medarbejderen skal have tilføjet

Fluebenet fjernes efter samme opskrift, når medarbejderen ikke længere skal kunne tilgå borgere i denne organisation.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk