Supplerende arbejdsgange Sygeplejen

SSH observationer
Observationer vedr. ændringer i borgers tilstand - hvis SSH observerer ændringer hos borger, der ligger udover eget kompetenceniveau, skrives det ind i hjul, der herefter vises i triage-overblikket. Sygeplejersken kan nu tage stilling til, om ændringen kræver handling nu og i givet fald hvad. Når sygeplejersken har håndteret det ændrede hjul, ændrer hun status på skemaet til "låst", hvorefter det forsvinder fra overblikket.

Medicin ikke givet - Når en borger af den ene eller anden årsag ikke får sin medicin, noteres dette i en observation af typen "medicin ikke givet". Samtidig kontaktes SSA eller sygeplejerske. Observationen vises på overblik hos SSA/sypl, der ændrer status til "låst" på observationen, når den er håndteret. Herefter forsvinder den fra overblikket.

Medicin der står forkert i FMK
Hvis medicin står forkert i FMK, skal det i Nexus lægges uden givningsplan og med en bemærkning om, at medicinen er forkert i FMK og derofr IKKE skal gives, samt hvem der er kontaktet for at rette fejlen.

Personale vikarierer i andet område:
Gruppeleder giver rettighed til organisatorisk enhed - fjerner tilknytningen, når der ikke længere skal vikarieres - for dermed at sikre, at medarbejderens overblik fungerer optimalt

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk