Arbejdsgange sundhedslogistik (terapeut)

Hjælpemidler fra akutdepot

Når plejepersonalet har afhentet et hjælpemiddel på akutdepotet udfylder de skemaet ”hjælpemidler – Akutdepot”. Skemaet vises i hjælpemiddelterapeuternes overblik, når det har status ”udfyldt”

Terapeuten:

  • lægger en opgave til hjælpemiddeldepotet på skemaet.
  • kontrollerer, at der sideløbende er indkommet en ansøgning om hjælpemiddel (fra borger.dk). Hvis ikke der er modtaget en ansøgning, lægges en opgave til det område borgeren er tilknyttet, om at der skal ansøges om hjælpemidlet.
  • gemmer skemaet ”Hjælpemidler – Akutdepot” med status ”Låst”, når ansøgningen om hjælpemidlet er modtaget fra borger.dk. Herved forsvinder skemaet fra overblikket.
  • registrerer hjælpemidlet udlånt til borgeren

 

Bestilling af hjælpemidler ved depot

Når terapeuten bestiller et hjælpemiddel ved depotet, vælges hjælpemidlet ud fra HMI-nr. Kun i særlige tilfælde, hvor der f.eks. er særlige indstillinger/tilbehør m.m., vælges hjælpemidlet ud fra løbenr.
Der gælder følgende for de 3 kørselstyper:

  • Alm.: bestilles senest kl. 16.00 dagen før ønsket leveringsdag. Faste køredage tirsdage og torsdage.
  • Akut: bestilles senest kl. 15.00 samme dag og suppleres med en opringning til depotet
  • Dato: bestilles senest kl. 16.00 2 dage før ønsket leveringsdag.

 

Reparationer

Ved bestilling af reparationer anvendes kørselstypen "Akut"

Ved Rep A:

I feltet "Note til kørsel" skrives "Rep A" samt hvad der skal udføres. Depotet orienteres om reparationen.

Ved Rep B:

I feltet "Note til kørsel" skrives "Rep B" samt hvad der skal udføres .

 

Hjælpemidler til afprøvning

Håndteres ved at lægge en opgave til terapeuten på indsatsen (opfølgning) og derefter foretage et direkte udlån til borgeren.

 

Forgæves kørsel

Når depotmedarbejderen har registreret en forgæves kørsel, fremgår det af planlægningslisten. Listen tilgås dagligt af den terapeut, der har telefonvagten mhp. at håndtere forgæves kørsler.

Når ordren (den blå linie), som kørslen indgår i, åbnes, kan man se årsagen til den forgæves kørsel. Her er det muligt at ændre kørselsdato og evt. note til kørslen eller fjerne hjælpemidler fra ordren.
Når ordren er klar til genkørsel, markeres ordren eller produkterne på planlægningslisten og der vælges ”gem som (klar til … (efter forgæves kørsel))”

 

Hjælpemidler - reserveret i kurv

Vinduet findes i overblikket "Hjælpemidler - sundhedslogistik" og viser borgere, hvor der ligger hjælpemidler i kurven. Listen gennemgås hver morgen af akutvagten mhp. at tømme alle kurve fra tidligere dage.

 

Reservering af hjælpemidler

Hvis et hjælpemiddel skal reserveres (enten til udkørsel eller hjemtagning), undlader man at udfylde kørselsdato ved bestillingen. Når bestillingen herefter sendes, er hjælpemidlet reserveret.

Når bestillingen senere skal effektueres, genfindes ordren på planlægningslisten og der påføres ønsket kørselsdato.

 

Overfør hjælpemiddel fra en borger til en anden (f.eks. ægtefæller)

Hvis et hjælpemiddel skal overføres fra en boger til en anden, gøres dette ved at foretage en hjemtagning med leveringstypen "direkte leveret". Noter HMI-nr. og løbenr. Herefter åbnes listen "Returnerede hjælpemidler" - hjælpemidlet markeres og gemmes på lager.

Når hjælpemidlet er lagerført, laves med det samme en ny ordre på den borger, der skal overtage hjælpemidlet. Her vælges det løbenr., der netop er blevet lagerført og leveringstypen angives til "direkte leveret".

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk