Arbejdsgange sundhedslogistik (depot)

Opgaver

Overblikket "Hjælpemiddeldepot" udsøges 2 gang dagligt (morgen og eftermiddag), hvor opgaverne håndteres.

 

Kasserede hjælpemidler

Hjælpemidler kasseres fra enten vaskelisten eller fra lageret.

 

Hjælpemidler fra akutdepot

Når terapeuten bestiller genopfyldning af akutdepot, sker det via en opgave til depotet. Opgaven med genopfyldning af akutdepot vises i depotmedarbejderens overblik

Depotmedarbejderen:

  • genopfylder akut-depotet og registrerer ny lagerplacering for det relevante hjælpemiddel
  • afslutter opgaven

 

Reparation af hjælpemidler

Hvis et hjælpemiddel ombyttes hos borgeren ifm. en reparation, tilføjes det nye udlån til den ordre, der indeholder reparationen. Det nye hjælpemiddel registreres som leveret hos borger, og det gamle registreres som "Depot (rep) - afslut udlån"

Hvis et hjælpemiddel repareres i borgerens hjem, men reparationen ikke kan afsluttes umiddelbart (f.eks. pga. manglende reservedele), skal ordren flyttes til en af de 2 rep-biler. Her bliver ordren indtil reparationen afsluttes.

 

Plukning og pakning af hjælpemidler

"Plukkeliste - ordrer" udsøges dagligt. Alle biler samt ruten ”Ikke placeret” skal kontrolleres dagligt.
De relevante hjælpemidler fremfindes, skannes til status "klar til levering" og stilles klar til at blive pakket i bil.
Herefter udsøges kørelisten for samme dag på PC. Ordrerne på listen ”Ikke placeret” fordeles på de relevante biler. Bilerne pakkes nu iht. de relevante lister.

 

Forgæves kørsel

Ved forgæves kørsel (såvel levering som afhentning) skal der angives en årsag til forgæves kørsel. Årsagerne kan være:

  • Ingen hjemme
  • Modtagelse nægtet
  • Intet plejepersonale til rådighed
  • Andet*

* Hvis der vælges ”Andet”, skal årsagen uddybes i en note til kørslen, så terapeuten kan se, hvad det drejer sig om.

 

Print af labels

Ved print af labels, skal der vælges Zebraprinter. Herfter skal "brugerdefinerest skala" sættes til 55% under punktet "Tilpasning af sidestørrelse og sidehåndtering" og udskriftsretningen ændres til "liggende"

 

Ændringer til en bestilt levering

Hvis et bestilt HMI-nr. ikke findes på lageret og derfor erstattes af et andet, tilføjes det nye HMI-nr. til den eksisterende ordre. Hjælpemidlet tilknyttes samme indsats som det oprindelige hjælpemiddel. Herefter slettes det oprindelige hjælpemiddel og ordren gemmes.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk