Arbejdsgange SSH - fra iPad

SSH observationer

Besked til planlægger - Hvis SSH har en besked til planlægger vedr. besøg, oprettes et besøgsnotat, der vises i planlæggerens overblik.

Observationer vedr. ændringer i borgers tilstand - hvis SSH observerer ændringer hos borger, der ligger udover eget kompetenceniveau, skrives det ind i hjul, der herefter vises i sygeplejerskernes overblik.

Øvrige observationer - øvrige observationer, der ikke giver anledning til at involvere andre faggrupper, noteres i en observation af typen "øvrige observationer". Disse observationer vises ikke i nogen medarbejderoverblik og medfører derfor heller ikke nogen handlinger fra andre.

Medicin ikke givet - Når en borger af den ene eller anden årsag ikke får sin medicin, noteres dette i en observation af typen "medicin ikke givet". Samtidig kontaktes SSA eller sygeplejerske. Observationen vises på overblik hos SSA/sypl.

Ansøgninger om hjælpemidler – Ansøgninger om hjælpemidler oprettet fra iPad vil, når de gemmes, automatisk dukke op hos hjælpemiddelterapeuterne. Her behøver medarbejderen ikke at lægge besøgenotater om dette.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk