Arbejdsgange Planlægger

Generelt:
Alle medarbejdere er opsat til et standardmenupunkt - men læringsteams skal hjælpe medarbejderne med at opsætte standardvisning indenfor dette menupunkt. Når det er gjort, vil alle medarbejdere have et foretrukket overblik og et foretrukken borgermenupunkt, når der logges ind og når en borger tilgås.

Planlægning:
Dette foregår på ruter, som af medarbejderen trækkes over på egen liste fra Nexus Mobile. Sygeplejersker kan trække over på samme vis - men kan også flytte besøgene fra kalenderen.

Besøgsnotater sidste 24 timer vises i planlæggers overblik - for længere udsøgning tilgås datavisningen.

Borgerne skal tilknyttes relevante organisationer - planlægger kontrollerer, at alle relevante organisationer er tilknyttet. Når en borger tilknyttes en fritvalgsgruppe, SKAL borgeren samtidig tilknyttes en sygeplejegruppe, da sygeplejen har det sygeplejefaglige ansvar og ansvar for triageringen.

Personale vikarierer i andet område:
Gruppeleder giver rettighed til organisatorisk enhed - fjerner tilknytningen, når der ikke længere skal vikarieres - for dermed at sikre, at medarbejderens overblik fungerer optimalt

SSH observationer
Besked til planlægger - Hvis SSH har en besked til planlægger vedr. besøg, oprettes et besøgsnotat, der vises i planlæggerens overblik i 24 timer. Planlæggere har desuden mulighed for at udsøge besøgsnotater på tværs af borgere for en given periode.

Observationer vedr. ændringer i borgers tilstand - hvis SSH observerer ændringer hos borger, der ligger udover eget kompetenceniveau, skrives det ind i hjul, der herefter vises i sygeplejerskernes overblik. Sygeplejersken kan nu tage stilling til, om ændringen kræver handling nu og i givet fald hvad. Når sygeplejersken har håndteret det ændrede hjul, ændrer hun status på skemaet til "låst", hvorefter det forsvinder fra overblikket.

Øvrige observationer - øvrige observationer, der ikke giver anledning til at involvere andre faggrupper, noteres i en observation af typen "øvrige observationer". Disse observationer vises ikke i nogen medarbejderoverblik og medfører derfor heller ikke nogen handlinger fra andre.

Medicin ikke givet - Når en borger af den ene eller anden årsag ikke får sin medicin, noteres dette i en observation af typen "medicin ikke givet". Samtidig kontaktes SSA eller sygeplejerske. Observationen vises på overblik hos SSA/sypl, der ændrer status til "låst" på observationen, når den er håndteret. Herefter forsvinder den fra overblikket.

Oprettelse af borgere:

Borgere der udskrives akut i weekend eller lign. skal oprettes af sygeplejersken. Hjemmeplejen skal ikke selv oprette borgere i Nexus.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk