Arbejdsgang - overlevering mellem vagtlag (SSH):

Hjælper kontrollerer i Nexus Mobil (under ”Borgerinformation”) om borgeren er tilknyttet den organisation, der skal have besked.

Hvis borgeren ikke er tilknyttet organisationen, skal en SSA tilknytte. Hvis det ikke er muligt at kontakte en SSA, skal overleveringen foregå mundtligt eller pr. telefon.

Når det er sikret, at borgeren er tilknyttet relevant organisation/bliver tilknyttet relevant organisation, lægges et besøgsnotat på overleveringen.

Aften- og nattevagter udsøger ved vagtens start datavisning på tværs ”Besøgsnotater sidste 24 timer”. Vælger egen organisation og orienterer sig om, hvorvidt der er beskeder til vagtlaget.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk