Arbejdsgange Myndighed

Generelt:
Alle medarbejdere er opsat til et standardmenupunkt - men læringsteams skal hjælpe medarbejderne med at opsætte standardvisning indenfor dette menupunkt. Når det er gjort, vil alle medarbejdere have et foretrukket overblik og et foretrukken borgermenupunkt, når der logges ind og når en borger tilgås.

Breve i Dynamic Template kan kun flettes, når der logges på Nexus via Citrix

Opret henvendelse:
Udsøg borger/Opret borger
Tildel borger organisation "Visitation XX" og "Hjælpemidler XX"
Opret henvendelse
Tag henvendelse

Hvis borgeren bevilges hjælp gøres følgende:
Tilføj Grundforløb Ældre og Sundhed samt MedCom
Tilføj forløb FSIII
Tilknyt aktuelle organisationer - husk altid at tilknytte en sygeplejeorganisation, når der bestilles hjemmehjælp - og husk tilhørende aften/nat organisationer, hvis der skal gives hjælp i disse vagtlag.

Bevillinger:
Der SKAL angives frekvens og hver "xx" ved alle indsatser, da de ellers vil tælle med "0" i visiteret tid

Ved bevillinger angives husstandstildelte ydelser angives i notatfeltet..

Midlertidige pladser:
Når pladsen tilbydes, skal visitationen skal tildele organisation for at sikre, at opgaver til de midlertidige pladser ses korrekt.

Anmodning fra udfører -  accept/afvisning:
Når en planlægger anmoder om mere/mindre tid på en indsats, dukker anmodningen op på visitators overblik. Indsatsen åbnes og notatet/begrundelses ses under "Notat"

Hvis det drejer sig om en ikke visiteret ydelse, behandles anmodningen ved at trykke på ydelsen og vælge "Bevilg" - dette gælder hvis indsatsen helt eller delvis kan imødekommes. Ydelsen tilrettes og gemmes. Herefter vælges "Bestil". Begrundelsen for visitationen kan evt. skrives i notatfeltet.
Kun i de tilfælde, hvor indsatsen ikke kan bevilges, vælges "Afslå"

Hvis der er tale om en revisitation, som bevilges, klikkes på indsatsen - herefter på "Vis ydelse" og "ændr - og ydelsen revisiteres. Dette gælder også selvom ydelsens visiterede tid og frekvens ikke skal ændres.
Hvis der er tale om en ydelse, som ikke længere skal bevilges, vælges "Afslut"

Når en indsats er bevilget (uanset om anmodningen er imødekommet eller ej) vises indsatsen automatisk i planlæggerens kalender under bestilte ydelser.

Aktindsigt:
Åbn Data -> "PN Notater - til aktindsigt". Sæt periode og tryk på printerikonet.
Åbn Plan -> Tilstande. Print siden til pdf for at få de aktuelle indsatser
Åbn Overblik -> Afsluttede indsatser. Print siden til pdf for at få de afsluttede indsatser
Åbn Medicin -> Historik. Lav skærmdump(s) af indholdet på siden. Indsæt skærmdump(s) i Word og gem som pdf.
Åbn Borgerforløb -> 4. Aktindsigt. Tryk på printikonet og vælg "aktiviteter". Sæt periode og vælg, hvad der skal indgå i aktindsigten

Aktindsigten printes som pdf-fil og gemmes i EDH.

Refusioner:
Refusioner angives med handle- og betalingskommune. Hvilken paragraf refusionen omhandler, skal skrives i bemærkningsfeltet.
Når der trækkes refusionsopgørelser skal det kontrolleres, hvad refusionen omhandler, før der sendes regninger

 

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk