Arbejdsgang ved magtanvendelse

Medarbejderen
Medarbejderen, der har udført magtanvendelsen, udfylder det relevante magtanvendelsesskema og gemmer det med status "udfyldt".

Lederen
I lederens overblik vises alle magtanvendelsesskemaer, der kræver lederpåtegning, og som endnu ikke er færdigbehandlede af myndigheden. Både kladder og færdigbehandlede skemaer vises. Herfra kan lederne åbne skemaet og underskrive det.

Myndighed
I demenskonsulentens overblik viser kassen "Magtanvendelser til behandling - Myndighed" de magtanvendelser, som er klar til myndighedsbehandling.

Når en magtanvendelse er færdigbehandlet gemmes den med status "låst".

I kassen "Magtanvendelser under udarbejdelse og til behandling" vises alle magtanvendelser, der har status "kladde" eller "udfyldt". Ved at sammenligne indholdet i de 2 kasser, har demenskonsulenten mulighed for at følge op på de magtanvendelser, hvor lederen ikke får lavet påtegning i tide. Hvis indholdet i de 2 kasser er ens, er der ingen udeståender hos udførerne.

 

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk