Arbejdsgange Forebyggende hjemmebesøg

 

Borger til cafébesøg:
Borgerlisten "Borgere 75 år - invitation til cafébesøg" udsøges og cafébrev afsendes.

Ved cafébesøget registreres borgere, der melder aktivt tilbage på følgende måde:
Tilføjes Grundforløb "Ældre og Sundhed" og herunder
Tilføj forløb "Forebyggende hjemmebesøg"

Borgere der ønsker besøg:
Tilføj organisation
Gå til gruppekalender - planlæg indsatsen. (Træk indsatsen fra indsatskatalog - udsøg borger gem besøg og vælg "tilføj")

Når borgere, der har ønsket besøg, er besøgt, fremskrives opfølgningsdatoen på besøget, og de vil automatisk "dukke op " i borgerlisten Borgere med opfølgningsdato - Forebyggende besøg.


Borgere der ikke ønsker besøg - men skal genbesøges ved 80 år:
Luk borgerens forebyggende forløb igen.

Borgere der ikke ønsker besøg i indeværende år - men gerne vil have besøg året efter:
Der oprettes en indsats med status "Venter" og med opfølgningsdato på den ønskede dato. Herefter vil borgerne fremåg af listen "Borgere med opfølgningsdato - Forebyggende besøg."

 

Borgere der ikke melder tilbage:
Efter x-antal uger udsøges borgerlisten "Borgere med brev "Cafébesøg" uden tilbagemelding". Disse borgere skal have tilsendt brevet Forebyggende besøg.

Ved tilbagemelding følges anvisning som ovenfor.

 

Efter x-antal uger udsøges listen "Borgere med brev "Forebyggende besøg" uden tilbagemelding". Disse borgere skal xxxxxxx. Disse borgere skal under alle omstændigheder have et forløb Forebyggende hjemmebesøg, der evt. lukkes

 

80-årige med tidligere Nej Tak:

Udsøges på borgerlisten " Borgere 80 år med tidligere nej tak" og tilsendes brev "Forebyggende hjemmebesøg 80 år"

Hvis borger ikke henvender sig, kan de udsøges i listen "Borgere 80 år afventer svar"
Når borger kontaktes, tilføjes forløb Forebyggende hjemmebesøg og indsats oprettes med status "Venter" og opfølgningsdato. Nu vil de dukke op på borgerlisten " Borgere med opfølgningsdato - Forebyggende besøg"

 


Tastevejledning - oprydning:

Borgere fra Care med opfølgningsdato før sidste uge:
Borgeren tilgås. Der oprettes én indsats med status "Venter" og med opfølgningsdato som i Care. (Husk i Care at kontrollere, om borger har fået ny opfølgningsdato) Migreringsskemaet låses.

Borgere med aktuel opfølgningsdato:
Borgere med opfølgningsdato i sidste uge og næste 30 dage. Borgere skal kontrolleres i Care, om de er i filter. Hvis borger skal have besøg, planlægges besøget og skemaet låses.
Alternativt kan der sættes ny opfølgningsdato på indsatsen.
Hvis borger er i filter, overføres data som ovenfor.

Døde/inaktive borgere med aktive forløb
Gennemgang og afgangsføring af disse borgere med

OBS: Borgerlister først valide efter de 8 ugers frozen zone, da vi først kan være sikre på, at borgerenes indsatser er lagt ind efter denne perioden, så de dermed optræder korrekt i filter.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk