Arbejdsgange boligstyring

 

Tildeling af indsats:
Ansøg/bevilg – benyttes når boligansøgningen bevilges.

  • Bevillingsdato - startdato på venteliste
  • Ønsket indflytningsdato – ikke nødvendig at udfylde – kun til information, hvis borgeren har særlige ønsker
  • Tilbudsdato – den dato borgeren tilbydes en bolig
  • Anvist dato – den dato borgeren takker ja til bolig

Visitator bevilger bolig og skriver en evt. beksed til sekretariatet under "ønsker til faciliteter".

Udvalget udsøger liste over bevilgede boliger og sætter boligen som ”Tilbudt”

Sekretariatet udsøger listen ”Ude i tilbud” og sender breve fra denne liste. Brevdato anføres under indsatsen – Ønsker til faciliterer. Dermed kan denne ses, når cursoren holdes over borgerens infobillede i ventelisten.

Hvis borgeren takker ja til tilbuddet, tilgås borgerens ydelse, og der klikkes anvis og vælges ikrafttrædelsesdato og indflytningsdato.

Hvis borgeren takker nej til tilbuddet, tilgås borgerens ydelse og status ændres til ”Afslået af borger”.
Hvis borger er på garantiventeliste, skal indsatsen herefter afsluttes. Hvis borgeren fortsat vil stå på venteliste, skal der oprettes en ny indsats med ventelistetype ”Fritvalgsventeliste”.
Hvis borgeren ikke er på garantiventeliste, kan indsatsen fortsætte i fald borgeren ønsker dette og det stadig vurderes, at borgeren er berettiget.

Hvis borgeren har en medfølgende partner, skal denne bevilges indsatsen ”Medfølgende partner/ægtefælle”. Herefter åbnes visningen ”Medfølgende ægtefælle (alle)”, borgeren og boligen markeres og anvises. Dette gøres først efter borgeren har fået boligen anvist.

Når borgeren skal lukkes, tilgås borgerens boligydelse, der vælges afslut og angives en dato for hvornår boligen igen er klar til at komme i tilbud.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk