Opsætning/nedtagning af nøgleadgang

Ved bestilling af nøgleadgang som APV-hjælpemiddel:

I Phoniro Care:

Borgeren oprettes i Phoniro Care med navn, cpr-nr. og adresse

Borgeren tilknyttes til organisationerne "Kalundborg" og "Vikar"

Hvis borgeren bor i aflåst opgang, oprettes denne som et "sted" i Phoniro Care og borgerne tilknyttes stedet

I Care:

Det noteres, at borgeren har nøgleadgang (på adgangsfanen i klient-stamdata)

Der oprettes en standardplejeplan "nøgleadgang"

Udfyld og afsend denne formular: Opsætning af nøgleboks

 

 

Ved bestilling af nedtagning af nøgleadgang som APV-hjælpemiddel:

I Phoniro Care:

Alle borgerens tilknytninger i Phoniro Care afsluttes med angivelse af dato.

Borgerens tilknytning til evt. "sted" fjernes.

I Care:

Bemærkningen "nøgleadgang" fjernes (fra adgangsfanen i klient-stamdata)

Plejeplanen "nøgleadgang" afsluttes

Udfyld og afsend denne formular: Nedtagning nøgleboks

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk