FAQ

Hvis du ikke kan logge på Phoniro Care app'en kan det skyldes:

 1. at du er spærret i systemet.
  • I dagvagt: Kontakt administrator
  • Uden for dagvagt: Kontakt Vagtcentralen ved Vestsjællands Brandvæsen (tlf.: 44 22 71 12)

 2. at du anvender forkert adgangskode/brugernavn
  • Prøv at indtaste oplysningerne igen

 3. systemet er nede, og du har ikke været logget på inden for de sidste 72 timer.
  • I dagvagt: Kontakt administrator
  • Uden for dagvagt:
   1. Kontakt Phoniro Teknisk Support (tlf.: 72 40 24 00) og evt. information herfra deles med relevante kolleger.
   2. Tag et skærmbillede af evt. fejlmeddelelse og kontakt administrator førstkommende hverdag.
   3. Undersøg om dine kollegaer kan logge på.
   • Hvis de kan logge på, må du bytte besøg med dem, så de varetager besøg, der kræver oplåsning.
   • Hvis de heller ikke kan logge på, kontaktes låsesmed (efter aftale med leder) for assistance de steder, hvor oplåsning er påkrævet.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk