FAQ

Hvis du ikke kan aktivere låsen hos borgeren, kan det skyldes:

  • at bluetooth ikke er aktiveret på din enhed. Aktiver bluetooth og prøv igen.
  • at du ikke har "nøglen" til låsen på din ipad. Opdatér information i Phoniro Care app'en og forsøg låseaktivering igen.
  • at du ikke står ved den rigtige dør - eller borgeren ikke har nøgleadgang (det fremgår af kørelisten, hvis der er nøgleadgang hos borger)
  • at borgeren har smæklås. Hvis borger har smæklås, skal du åbne døren inden app'en melder klar. Når først app'en melder klar, er låsen allerede smækket igen.
  • at låseenheden eller borgerens lås er defekt, eller der er fejl i monteringen. Prøv låseaktivering et par gange mere. Få en kollega til at aktivere låsen. Hvis det ikke løser problemet, skal du tage et skærmbillede af evt. fejlmeddelelse og
    • i dagvagt: kontakte administrator
    • uden for dagvagt: kontakte låsesmed (efter aftale med leder) for hjælp til oplåsning og kontakte administrator førstkommende hverdag.
 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk