Opsætning GSM-nødkald

GSM nødkald tilsluttes strøm og isættes SIM-kort. HUSK først at have slået PIN-koden fra på kortet (gøres via mobiltelefon), da kortet ellers spærres

Kontrol GSM-signal

 • Hold den gule knap nede i 4 sekunder, til der lyder et "bip"
 • Tryk indenfor de næste 4 sekunder på styrkeknappen i bunden af anlægget (med en tynd skruetrækker eller lign) - kalder melder "Servicemode"
 • Tryk på gul knap - kaldet melder "User"
 • Tryk på rød knap - kaldet melder "Usermode"
 • Tryk på gul knap - kaldet melder "Connection info"
 • Tryk på gul knap - kaldet melder "GSM"
 • Tryk på rød knap. Kaldet melder nu med hvilken styrke, signalet opfanges. Der skal minimum være signalstyrke på 15 eller derover. Hvis signalstyrken er under 15, må man forsøge at flytte kaldeapparatet, til der opnås tilfredsstillende signal
 • Efter 40 sekunder går kaldeapparatet automatisk ud af testtilstand.

  Kontrol sender rækkevidde

 • Hold den grønne knap på kaldeapparatet nede i 4 sekunder til der lyder et "bip"
 • Tryk på senderen. Der afspilles et fler-tone signal
 • Foretag denne test i alle de rum, hvor det forventes, at senderen skal række. Hvis der ikke høres signal, rækker kaldet ikke. Den bærbare sender skal aktiveres med mindre end 20 sekunders mellemrum, for at teste korrekt.

  Kontrol af nødkald

 • Efter installation testes nødkaldet ved at aktivere senderen.
  HUSK at vente med at kalde, til kaldeapparatet ikke længere er i testfunktion (grøn knap skal være slukket)
 • Ved besvarelse af test-nødkaldet, skal det kontrolleres, at navn, adresse og evt. bemærkning er korrekt.

Nødkald front Nødkald bagside

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk