Opsætning af analogt nødkald

Analoge nødkald tilsluttes udelukkende til telefonstik. Disse er batteridrevne.
Ved ibrugtagning redigeres hjælpemidlet (via hjælpemiddelguiden) og der oprettes en dato for "sidste service" og et serviceinterval på 24 måneder. Dermed kan der efter tid trækkes servicelister for batteriskift i Care.

 

Efter opsætning skal følgende kontrolleres:

 • Kontrol sender rækkevidde
  • Hold den grønne knap på kaldeapparatet nede i 4 sekunder til der lyder et "bip"
  • Tryk på senderen. Der afspilles et fler-tone signal
  • Foretag denne test i alle de rum, hvor det forventes, at senderen skal række. Hvis der ikke høres signal, rækker kaldet ikke. Den bærbare sender skal aktiveres med mindre end 20 sekunders mellemrum, for at teste korrekt.

 • Kontrol af nødkald
  • Efter installation testes nødkaldet ved at aktivere senderen. HUSK at vente med at kalde, til kaldeapparatet ikke længere er i testfunktion (grøn knap skal være slukket)
   Ved besvarelse af test-nødkaldet, skal det kontrolleres, at navn, adresse og evt. bemærkning er korrekt.
 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk