Oprettelse/nedlæggelse/ændring af nødkald

Ved oprettelse/nedlæggelse/ændring af nødkald benyttes nedenstående formular:

Nødkaldsforholdsordre

Ved oprettelse:

I Nexus noteres det, at borgeren har nøgleadgang (i skemaet "adgangsforhold til hjemmet")

 

Ved nedlæggelse:

Der tages stilling til, om nøgleadgangen hos borgeren skal bevares som et APV-hjælpemiddel. I så fald skrives det i bemærkningsfeltet i forholdsordren.

Hvis nøgleadgangen også nedtages, fjernes bemærkningen om nøgleadgang i Nexus.

 

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk