Kriterier for at få bevilliget nøgleboks/cylindre i
Kalundborg Kommune

Når borger ikke selv kan gå/transportere sig ud og åbne dør, kan der bevilliges nøgleboks.

Inden denne bevilliges udarbejdes der en funktionsvurdering af borgeren - hele døgnet tænkes ind.

Som udgangspunkt kan der ikke bevilliges nøgleboks/cylindre, hvis der er rask ægtefælle/samlever.

Nøgleboks/cylindre bevilliges kun så længe, der er behov.

Nøgleboks/cylinder skal sættes op ved den dør, der bruges af plejepersonale.

Evalueres hver 26. uge om fortsat behov.

Vi er ikke forpligtede til at benytte nøglebokse, som er indkøbt af borger selv.

 

Godkendt af område cheferne dec. 2014

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk