Bevilling af nødkald

Hvis borgeren har en analog telefonlinje i forvejen, bestilles et analogt nødkald (OBS for at IP-telefoni ikke kan anvendes til denne type nødkald)

Hvis borgeren ikke har en analog linje, kontrolleres om der er signal nok på adressen til opsætning af et GSM-nødkald. Kontrollen kan foretages på mobiltelefon (med TDC-net). Vi forventer, at der mindst skal være 2 bjælker på mobiltelefonen for at indikere, at signalet er OK.

Hvis der ikke kan opnås tilfredsstillende dækning til GSM-nødkald, skal der have etableres en analog linje til borgerens adresse.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk