Batteriskift på analoge nødkald

Når batteriet skal skiftes på de analoge nødkaldsapparater, skal nødkaldet slukkes, før batteriet skiftes. Hvis apparatet ikke slukkes, vil det ikke registrere, at batteriet er skiftetog vil blive ved med at sende batterialarm.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk