FAQ

Hvis der er mangelfulde/ukorrekte oplysninger i display med kald

Det skyldes, at data er mangelfulde eller ukorrekte i Vagtcentralen. Kontakt din nødkaldssuperbruger.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk