FAQ

Hvis kaldet ikke går til den korrekte telefon, kan det skyldes:

  • At telefonen ikke er tændt.
  • At der er fejl i udkaldsplanen. Kontakt din nødkaldssuperbruger

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk