FAQ

Hvis der ikke kan kaldes fra nødkaldet kontrolleres følgende:

  • er nødkaldsapparatet sat korrekt i strømstik og er der tændt på kontakten? (kun GSM)
  • skal der udskiftes batteri i nødkaldet? (kun analogt)
  • er der nummerviser, telefonsvarer eller andet tilsluttet telefonstikket? Hvis ja bør dette afmonteres, da det kan give problemer for nødkaldsapparatet
  • sidder hhv. strøm- og telefonledning fast i de respektive indgange under nødkaldsapparatet?
  • er nødkaldsapparatet tændt?
  • er kaldebrikken funktionsdygtig?
 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk